2013 Yili Yoklama İşlemlerine Ait Trt Duyurusu

Meksiko Büyükelçiliği 24.12.2012

1. 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince yoklama işlemine tabi tutulacak yükümlüler hakkında uygulanacak yoklama faaliyetlerine ilişkin hususlar, aynı kanun'un 25'inci maddesi gereğince müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Aşağıda belirtilen durumdaki yükümlülerin yoklama yaptırmaları gerekmektedir.

  A. 01 Ocak 2013 tarihinde askerlik çağına girecek olan 1994 doğumlu yükümlülerden tahsil seviyesi lise mezunu (hariç) altında olanlar.

  B. 1994 ve daha yaşlı doğumlulardan, tahsil seviyesi lise mezunu (dahil) ve daha üstü olanlardan erteleme hakkını kullanmadan silahaltına alınmak isteyenler,

  C. Öğrenim gördükleri okullardan ilişiği kesilenler ile mezun olanlardan silahaltına alınmak isteyenler,

  D. Erteleme süresi sona erenlerden daha önceden yoklaması yapılmayanlar.

3.  Tahsili lise mezunu (dahil) ve üstü olan yükümlülerin erteleme hakkını kullanabilmeleri için  o yıl askerlik çağına girendoğumun ilk  elp ve sevk döneminin son genel sevk gününe kadar, 1994 doğumlularda muhtemel 07 Şubat 2014 tarihine kadar dilekçe ve tahsil belgesi ile en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir.

4. Yükümlüler, yoklama işlemleri için askerlik şubelerine müracaatlarında ; 

  A. Nüfus Cüzdanı,
  B. İki adet vesikalık fotoğraf, 
  C. Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve tıpkıçekimi,
  Ç. Meslek veya Sanatlarına ait belgeleri, 
  D. Sürücü belgesi ve tıpkıçekimi,
  E. Önceki yıllarda geçirilmiş hastalıklara ait varsa tedavi belgeleri ve raporları,
  F. Verem savaş dispanserinden alınacak verem savaş taraması sonuç belgesini yanlarında getirecekelrdir.

5. Yurt dışında bulunan yükümlüler, işlemlerini bulundukları yerdeki yurt dışı temsilciliklerimize başvurarak yaptırabilir.

6. O yıl askerlik çağına giren doğumun işk celp ve sevk döneminin son genel sevk gününe, 1994 doğum ve bunlarla işleme tabi daha yaşlı doğumlularda muhtemel 07 Şubat 2014 tarihine kadar,

  A. Mazaretsiz olarak yoklamasını yaptırmayan,
  B. Mazaretlerini belirten belgelerini askerlik şubelerinde veya yurt dışı temsilciliklerinde bulundurmayan yükümlüler,

  1111 sayılı askerlik kanunu'nun 30'uncu maddesi gereğince yoklama kaçağı işlemine tabi tutulacaktır.

7. Ayrıntılı bilgi www.asal.msb.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

8. 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 25'inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir. 

Tahsin Timur Söylemez Büyükelçi
Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 16:30

Konsolosluk Şubesi 10:00-12:30
1.1.2019 Yeni Yıl
4.2.2019 Meksika Anayasası'nın kabulünün yıldönümü
18.3.2019 Benito Juarez'in doğum yıldönümü
18.4.2019 19.4.2019 Paskalya
1.5.2019 İşçi Bayramı
5.5.2019 Puebla Muharebesinin yıldönümü
16.9.2019 Bağımsızlık Günü
2.11.2019 Ölüler günü
18.11.2019 Meksika Devrimi'nin başlangıcının yıldönümü
25.12.2019 Noel