Uluslararası Hukuk Eğitim Programı

Meksika Büyükelçiliği 17.07.2013
Bilindiği üzere Başkanlığımız yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemizle sosyal, kültürel ve ekonomik bağlarını muhafaza etmeleri ve geliştirmeleri için çeşitli faaliyetler yürütmekle görevlendirilmiştir. Bu faaliyetler içinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine özel önem atfedilmiş ve yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve kaybettirme halleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanlar ve çocukları için yurtiçinde ve yurtdışında eğitim, burs ve barınma desteği sağlamaya ilişki faaliyetler de Başkanlığımız görevleri arasında özellikle vurgulanmıştır. Başkanlığımızın hedef kitlesinin yaşamış olduğu coğrafyalarda, üniversite, yüksek lisans ve doktora eğitimini hukuk alanında tamamlamış çok sayıda vatandaşımızın bulunduğu bilinmektedir. Türkiye’nin gelecek vizyonunda ve kamu diplomasisinin desteklenmesinde özellikle hukuk alanında yükseköğrenim görmüş kesimlerin büyük önemi olacağı aşikardır. Yurtdışında hukuk eğitimi almış vatandaşlarımız hakkında yapılan görüş alışverişlerinde bu kişilerin uluslararası hukuk alanında edinecekleri bilgilerin meslek hayatlarında başarılarına olumlu etki edeceği değerlendirilmiştir. Ayrıca anılan vatandaşlarımızın pek çoğunun Türkiye’deki hukuk sistemi ve ilgili kurumları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarından yakındıkları, özellikle çeşitli ülkelerin hukuk sistemleri ile Türkiye hukuk sistemini mukayeseli bir şekilde ortaya koyacak eğitimin faydalı olacağı kanaatine varılmıştır. PROGRAM TARİHİ VE İÇERİĞİ Bu kapsamda; yurtdışında yaşayan genç hukukçularımızın hukuk deneyimlerinin artırılmasına yönelik 10-19 Eylül 2012 tarihleri arasında birincisi düzenlenen “Uluslararası Hukuk Eğitim Programı’nın ikincisi olan Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması başlıklı programın 25/08-01/09/2013 tarihlerinde Türkiye’de gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Program kapsamında öncelikle Milletlerarası tebligat ve adli yardımlaşma, kanunlar ihtilafı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminde temel hak ve özgürlükler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yapısı incelenecek; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ışığında temel hak ve özgürlüklerin değerlendirilmesi yapılacaktır. Ayrıca, Türk Vatandaşlarının AB Hukukundan doğan hakları ve ABAD’ın konuyla ilgili kararlarının tahlilleri yapılacaktır. Dersler, alanında deneyimli ve yetkin akademisyenlerce verilecek, pratik ve incelemeler de alanda uzun süreli deneyime sahip uzman ve yöneticiler tarafından takdim edilecektir. Dersler interaktif katılım ve bilgi alışverişine açık olacağı gibi derslerden sonra da çeşitli konferans, seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlenecek; kurum ziyaretleri yapılacaktır. Eiğitim Programı, Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM ) VE Gazi Üniversitesi Hukuk Fakülteleri ile Adalet Akademisi’nin iştirakiyle ortaklaşa olarak gerçekleştirilecek ve sertifikalandırılacaktır. Ayrıca, diğer üniversitelerin hocaları da çeşitli derslere katkı sağlayacaktır. Programı eksiksiz olarak tamamlayan kişilere sertifika verilecektir. Programın eğitim dili Türkçe olacaktır. Seminerlerde interaktif bir ortamın oluşturulması amacıyla katılımcıların ilişikteki program taslağında belirtilen konularda önceden hazırlık yapmaları programın verimliliği açısından önemli görülmektedir. Programa katılım sağlayacak olanlar program süresi boyunca yürütülen tüm faaliyetlere tam ve hazırlıklı olarak katılmayı taahhüt etmiş sayılırlar. Program Taslağı : Günü Seminer Konusu Kurum Ziyareti Milletlerarası Özel Hukuk Pazartesi - Kanunlar İhtilafı ve Türk Bağlama Kuralları YTB Milletlerarası Usul Hukuku Salı Milletlerarası Tebligat ve Adli Yardımlaşma Anayasa Mahkemesi Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Boşanma ve Velayet Davalarındaki Sorunların Analizi Çarşamba AİHS Sisteminde Temel Hak ve Özgürlükler - Sözleşmeye Genel Bakış Danıştay - Güvence Altına Alınmış Hak ve Özgürlükler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi - Mahkemenin Genel Yapısı - Başvuru Şartları - Kabul Edilebilirlik Değerlendirilmesi Perşembe AİHM Kararları Işığında Temel Hak ve Özgürlüklerin Değerlendirilmesi - Özgürlük ve Güven Hakkı - Adil Yargılanma Hakkı - Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü - İfade Özgürlüğü Üniversite - Ayrımcılık Yasağı - Hakların Kötüye Kullanımının Yasaklanması - Hakların Kısıtlanmasının Sınırları - Yaşam Hakkı İhlalleri Cuma Türk Vatandaşlarının AB Hukukundan Doğan Hakları Yerel Yönetim ( Ank. Ant. Ve Ortaklık Konseyi Kararları) ve ABAD’ın Konuyla ilgili Kararlarının Tahlili KATILIMCI PROFİLİ Program çerçevesinde; yurtdışında yaşayan genç hukukçuların başvuruları arasından, ülke, bölge, çalışma alanı göz önüne alınarak seçilecek hukukçuların ülkemize getirilmesi, bu kişilere 8 gün boyunca çeşitli eğitimlerin verilmesi ve kurum ziyaretlerinin yaptırılarak Türkiye hukuk sisteminde önemli kurum ve kuruluşların tanıtılması düşünülmektedir. Bu yolla henüz mesleğinin henüz mesleğinin başında olan genç hukukçuların uluslararası hukuk alanında ömür boyu yararlanabilecekleri bilgiler ve sertifikalar edinmesi sağlanacak, ayrıca alanları ile alakalı bir Türkiye fikrine sahip kılınmaları ve ülkemizde hukuk oluşturan ve hukuku uygulayan kurum ve kuruluşlarımız ile erken dönemde tanışmalarına vesile olunabilecektir. Yurtdışında çeşitli ülkelerde hukuk eğitimi almış genç hukukçularımızın bir araya gelerek tanışmaları ve görüş ve deneyim alışverişinde bulunmaları kendileri için de büyük bir kazanç olacaktır. Eğitim programı, yurtdışında ikamet eden ve bu ülkelerde bulunan hukuk fakültelerinde lisansını ve/veya yüksek lisansını tamamlamış ya da bu ülkelerde hukuk alanında doktora eğitimine devam eden; 1975 yılında veya daha sonraki yıllarda doğmuş bulunan; T.C. vatandaşı veya kaybettirme halleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olan kişilerin başvurularına açıktır. SEYAHAT VE KONAKLAMA MASRAFLARI Program süresince konaklama, planlanan her türlü faaliyetler katılım Başkanlığımız tarafından karşılanacaktır. Katılımcılar, sadece kendilerine ait gidiş-dönüş uçak biletleri ve transfer masraflarını karşılayacaklardır. Katılımcılar tarafından ayrıca herhangi bir ek ödeme yapılmayacaktır. BAŞVURU USULÜ VE SEÇİM Programa başvuru için ekte bulunan başvuru formunun doldurulması suretiyle elektronik başvuru yapılması yeterli olacaktır. Başvuru için son tarih 20 Temmuz 2013 mesai bitimi olarak belirlenmiştir. Programa katılması uygun görülen asil ve yedek katılımcı listesi Başkanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca bu kişilere e-posta yolu ile de bilgi verilecektir. Katılım imkanı program planlaması ile sınırlıdır. Program taslağı ve başvuru formu aşağıda sunulmaktadır. Program detayları hakkında bilgi edinmek için: Hukuk Müşaviri Berna Cemaloğlu (berna.cemaloglu@ytb.gov.tr) Uzman Fazile Zeynelzade (fazile.zeynelzade@ytb.gov.tr) Uzman Kaan Çetinkaya (kaan.çetinkaya@ytb.gov.tr) İle irtibata geçilebilecektir. Ayrıca +90 312 218 4025 numaralı telefondan da bilgi edinilmesi mümkündür. Programımıza göstereceğiniz ilgiye şimdiden teşekkür eder başarılar dileriz.

Tahsin Timur Söylemez Büyükelçi
Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 16:30

Konsolosluk Şubesi 10:00-12:30
1.1.2020 Yeni Yıl
3.2.2020 Meksika Anayasası'nın kabulünün yıldönümü
16.3.2020 Benito Juarez'in doğum yıldönümü
9.4.2020 10.4.2020 Paskalya
1.5.2020 İşçi Bayramı
5.5.2020 Puebla Muharebesinin yıldönümü
16.9.2020 Bağımsızlık Günü
2.11.2020 Ölüler Günü
16.11.2020 Meksika Devrimi'nin başlangıcının yıldönümü
25.12.2020 Noel