İstihdam Duyurusu

Meksiko Büyükelçiliği 21.01.2016

T.C.

MEKSİKO BÜYÜKELÇİLİĞİ

TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

İSTİHDAM DUYURUSU

T.C. Meksiko Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nde yapılacak sözlü sınav sonucunda
Mahalli
Sekreter pozisyonunda 1 (bir) adet personel istihdam edilecektir.
Anılan sözlü sınavda, adayların başvurdukları göreve ilişkin gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıkları, mesleki bilgi, yabancı dil bilgisi, temsil kabiliyeti ve güvenirlik yeterlilikleri ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Söz konusu pozisyona başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

En az orta eğitim mezunu veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak (üniversite mezunu olmak tercih sebebidir).

Yabancı uyruklular için, Türkçe veya İngilizce diline vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslararası dillerden birisini bildiğini belgelemek.

Bilgisayar kullanımı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

Görevin gerektirdiği temsil niteliklerine sahip olmak.

Çalışma şartlarının gerektirdiği bedensel ve zihinsel yeteneklere sahip olmak.

Meksika vatandaşlığına veya oturma ya da çalışma iznine sahip olmak.

Türk uyruklu adayın erkek olması durumunda askerlik görevini yerine getirmiş olmak veya tecilli bulunmak.

Sabıka veya adli sicil kaydı olmamak.

Belirtilen şartları taşıyan adayların sözleşmeli sekreter pozisyonuna müracaatlarına ilişkin dilekçe ekinde eğitim durumunu, T.C. vatandaşları için dil yeterliliği durumunu, T.C. vatandaşı erkek adayları için askerlik durumunu, sabıka veya adli sicil durumunu tevsik eden gerekli belgelerin suretlerini iletişim bilgileri ile birlikte en geç 01/02/2015 tarihinde Büyükelçiliğimiz Ticaret Müşavirliğinde olacak şekilde elden, posta yoluyla veya aşağıdaki E-posta hesabına göndermek suretiyle iletmeleri gerekmektedir.

Başvurusu uygun görülen adaylara sınav tarihi ayrıca bildirilecektir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

MEKSİKO BÜYÜKELÇİLİĞİ

TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

Arquimedes 199, Oficina : 402, Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo, 11560 Mexico D.F., Mexico

Tel:5254 1027

E-mail: meksika@ekonomi.gov.tr / meksika@economy.gov.tr


Tahsin Timur Söylemez Büyükelçi
Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 16:30

Konsolosluk Şubesi 10:00-12:30
1.1.2019 Yeni Yıl
4.2.2019 Meksika Anayasası'nın kabulünün yıldönümü
18.3.2019 Benito Juarez'in doğum yıldönümü
18.4.2019 19.4.2019 Paskalya
1.5.2019 İşçi Bayramı
5.5.2019 Puebla Muharebesinin yıldönümü
16.9.2019 Bağımsızlık Günü
2.11.2019 Ölüler günü
18.11.2019 Meksika Devrimi'nin başlangıcının yıldönümü
25.12.2019 Noel