Dövizle Askerlik Duyurusu

Meksika Büyükelçiliği 01.07.2019

Değerli vatandaşlarımız,

7179 sayılı Askeralma Kanunu 26 Haziran 2019 tarihli ve 30813 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu tarihten itibaren dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenlerin uzaktan eğitim programını tamamlayarak başvurularına esas teşkil eden evrak ile Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine şahsen müracaatlarında 5878,82 ABD Dolarını peşin ödeyerek başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Askeralma Kanununa istinaden uygulamaya dair diğer genel hususlar aşağıda açıklanmıştır.

a)Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanların en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları halinde, fiilen çalışma şartı aranmadan Kanun'da belirtilen esaslar dahilinde dövizle askerlik başvuruları işleme tabi tutulacaktır.

b)Ücret ve maaşları yurt içinden transfer edilenlerin dövizle askerlik başvuruları kabul edilmeyecektir.

Bu çerçevede;

-Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, veya yabancı ülke vatandaşı olarak, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere toplam en az üç yıl süreyle fiilen yabancı ülkelerde çalışan vatandaşlarımız, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna (31 Aralık) kadar durumlarını ispata yarayan belgelerle Büyükelçiliğimiz Konsololosluk Şubesine başvurabileceklerdir.

Gerekli belgeler:

İşçi, İşveren ileMeslek ve Sanat mensubu statüsünde bulunan yükümlüler için: Bulundukları yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış ve kendisine yabancı ülkede işçi, işveren ile meslek ve sanat mensubu statüsü sağlayan oturma veya çalışma izin belgesinin aslı (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı ülke kimliği veya pasaportu) ve bir fotokopisi

Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve fiilen en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile çalıştığını kanıtlayan belgenin aslı ve bir fotokopisi,

Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun aslı (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı üke kimliği ya da pasaportu) ve işlem görmüş sayfaların ikişer adet fotokopisi,

2adet vesikalık fotoğraf,

Gemiadamı statüsünde bulunanlar için : Gemiyi işleten şirket veya yetkilendirdikleri kişi ya da makamlarca düzenlenmiş en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile fiilen gemi adamı olarak çalıştıklarını gösterir iş sözleşmesinin aslı ve bir adet fotokopisi,
Türk veya yabancı ülke resmi makamlarınca düzenlenmiş gemi adamı cüzdanının aslı ve iki adet fotokopisi,
Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun aslı ve (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı üke kimliği ya da pasaportu) bir fotokopisi,

2 adet vesikalık fotoğraf,

Vatandaşlarımızdanoturma-çalışma izinleri hakkındagerek duyulduğu takdirde, durumlarını aydınlatmaya yarayacak ilave her türlü bilgi ve belge taleptalep edilebilecektir.

Tahsin Timur Söylemez Büyükelçi
Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 16:30

Konsolosluk Şubesi 10:00-12:30
1.1.2020 Yeni Yıl
3.2.2020 Meksika Anayasası'nın kabulünün yıldönümü
16.3.2020 Benito Juarez'in doğum yıldönümü
9.4.2020 10.4.2020 Paskalya
1.5.2020 İşçi Bayramı
5.5.2020 Puebla Muharebesinin yıldönümü
16.9.2020 Bağımsızlık Günü
2.11.2020 Ölüler Günü
16.11.2020 Meksika Devrimi'nin başlangıcının yıldönümü
25.12.2020 Noel