Dövizle Askerlik Duyurusu

Meksiko Büyükelçiliği 03.02.2016

Değerli vatandaşlarımız,

Daha önce yurtdışında oturma ve çalışma izni sahibi veya o ülkenin vatandaşlığını alan vatandaşlarımız için uygulanan ve 6.000 Euro karşılığı yerine getirilen dövizle askerlik hizmet bedeli 1.000 Euro’ya
düşürülmüştür.


Bu çerçevede;

-Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, veya yabancı ülke vatandaşı olarak, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere toplam en az üç yıl süreyle fiilen yabancı ülkelerde çalışan vatandaşlarımız, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna (31 Aralık) kadar durumlarını ispata yarayan belgelerle Temsilciliklerimize müracaat ederek, durumları uygun bulunduğu takdirde 1.000 Europeşin olarak ödemeleri halinde askerlik hizmetlerini yerine getirmiş sayılacaklardır.

27 Ocak 2016 tarihinden önce 38 yaşını tamamladıkları halde dövizle askerlik hizmetine başvurmayanlar ile başvurdukları halde döviz ödemelerini tamamlamadıkları için kapsamdan çıkartılan vatandaşlarımızdan yukarıda belirtilen şartları taşıyanlar da, 31 Aralık 2017 tarihine kadar 1.000 Europeşin olarak ödemeleri halinde askerlik hizmetlerini yerine getirmiş sayılacaklardır.

-Kanunun 27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında dövizle askerlik hizmeti için toplamda 1000 Euro’dan daha fazla konvertibl yabancı ülke parası karşılığı kadar ödemede bulunmuş yükümlüler, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklardır.

-Halen ödemeleri devam edenler ile ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle daha evvel yasa kapsamından çıkarılanlardan 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapacakları başvuruları uygun görülecek olanlara 1.000 Euro’nun üzerindeki ödemelerin iade edilmesi mümkün olamayacaktır.

-Bu çerçevede,

Vatandaşlarımızınbaşvurularını aşağıdaki belgelerle Büyükelçiliğimiz
Konsolosluk Şubesine şahsen yapmaları gerekmektedir. Durumları Kanun’un yukarıda maruz şartlarına uyan yükümlülere Döviz Ödeme Belgesi düzenlenerek ödeme yapması maksadıylaverilir. Başvuruda bulunan yükümlüler Konsolosluk Şubemizce düzenlenmiş‘‘Döviz Ödeme Belgesi” ile bizzat kendileriveya yakınları vasıtasıyla yurt içindeki T.C Merkez Bankası şubelerine ödemelerini yapabilirler.

Bu şekilde ödemeleriniyerine getiren yükümlülerin ödeme dekont asıllarını Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Gerekli belgeler:

İşçi, İşveren ileMeslek ve Sanat mensubu statüsünde bulunanyükümlüler için: Bulundukları yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış ve kendisine yabancı ülkede işçi, işveren ile meslek ve sanat mensubu statüsü sağlayan oturma veya çalışma izin belgesinin aslı (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı ülke kimliği veya pasaportu) ve bir fotokopisi

Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve fiilen en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile çalıştığını kanıtlayan belgenin aslı ve bir fotokopisi,

Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun aslı (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı üke kimliği ya da pasaportu) ve işlem görmüş sayfaların ikişer adet fotokopisi,

5 adet vesikalık fotoğraf,

Gemiadamı statüsünde bulunanlar için : Gemiyi işleten şirket veya yetkilendirdikleri kişi ya da makamlarca düzenlenmiş en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile fiilen gemi adamı olarak çalıştıklarını gösterir iş sözleşmesinin aslı ve bir adet fotokopisi,

Türk veya yabancı ülke resmi makamlarınca düzenlenmiş gemi adamı cüzdanının aslı ve iki adet fotokopisi,

Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun aslı ve (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı üke kimliği ya da pasaportu) bir fotokopisi,

5 adet vesikalık fotoğraf,

Vatandaşlarımızdanoturma-çalışma izinleri hakkındagerek duyulduğu takdirde, durumlarını aydınlatmaya yarayacak ilave her türlü bilgi ve belge taleptalep edilebilecektir.

Not : 1111 Sayılı Kanunun 43. Maddesine göre, 7 Şubat 2011 tarihinden önce dövizle askerlik başvurusu yapıp çeşitli gerekçelerle kapsamdan çıkartılan yükümlülerin 10.000 Euro tutarında ödemede bulunması gerekecektir.

Tahsin Timur Söylemez Büyükelçi
Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 16:30

Konsolosluk Şubesi 10:00-12:30
1.1.2018 1.1.2019 Yeni Yıl
5.2.2018 Meksika Anayasası'nın kabulünün yıldönümü
19.3.2018 Benito Juarez'in doğum yıldönümü
29.3.2018 30.3.2018 Paskalya
1.5.2018 İşçi Bayramı
5.5.2018 Puebla Muharebesinin yıldönümü
16.9.2018 Bağımsızlık Günü
2.11.2018 Ölüler günü
19.11.2018 Meksika Devrimi'nin başlangıcının yıldönümü
25.12.2018 Noel