Bedelli Askerlik Uygulamasina İlişkin Duyuru

Meksiko Büyükelçiliği 28.08.2018

BEDELLİ ASKERLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN DUYURU

Bedelli Askerlikle ilgili olarak 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun ek 1. maddesinde 26.07.2018 tarih ve 7146 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik 3 Ağustos 2018 tarihli 30498 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bedelli askerlik başvurusunda bulacak yükümlü vatandaşlarımızın ödeme işlemlerinin son tamamlanma tarihi 3 Kasım 2018 olarak belirlenmiştir.

“Bedelli Askerlik Kanun Duyurusu''na aşağıda yazılı adresten ulaşılması mümkündür.ttp://asal.msb.gov.tr/SlaytHaber/bedelli-askerlik-kanunu-duyurusu

Başvuru için aranan şartlar:

1.Ocak 1994 tarihinden (dahil) önce doğanlar (1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 81’inci maddesi gereği; Askerlik çağına girdikten sonra yaş düzeltmesi yaptıranların askerlik işlemleri, düzeltme yaptırmadan önceki yaşlarına göre yürütülür. Ancak resmi hastane doğum kayıtları dayanak gösterilerek mahkeme kararı ile askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş düzeltmelerinden bedelli askerlik yaş şartlarını sağlayanların başvuruları kabul edilecektir),

2.Henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış olanlar,

3.Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkartıldıkları halde yaş şartını taşıyanlar,

4.Herhangi bir yaş sınırlaması aranmaksızın kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce silah altına alınmadan ‘’Askerliğe Elverişli Değildir’’ kararlarından dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar başvurabileceklerdir.

Başvuru için gereken işlemler:

Yükümlülerin bedelli askerlik için ilk müracaatlarını e-Devlet üzerinden yapmaları esastır.

1.Yükümlüler kendi şifreleriyle e-Devlet üzerinden açılan ‘’ASAL Bedelli Askerlik Başvurusu’’linkinden öncelikle hak sahibi olup olmadıklarını öğreneceklerdir.

2.E-Devlet üzerinden başvuran yükümlüler, e-Devlet üzerinden alacakları barkodlu EK-B LAHİKA -2 “Bedelli Askerlik Ödeme Belgesi”yle birlikte belirtilen banka hesaplarından birine 15.000 TL ödedikten sonra, e-Devlet üzerinden almış oldukları EK-B LAHİKA-2 “Bedelli Askerlik Ödeme Belgesi” ve ödemenin yapıldığına dair üç (3) adet dekontun aslını Büyükelçiliğimize teslim edeceklerdir. Eksik bilgilerin bulunduğu dekontlar kabul edilmeyecektir.

3.e-Devlet üzerinden başvuru evrakını beyan edemeyen yükümlülerin hak sahibi olup olmadığının tespiti için, başvuru evrakları en süratli şekilde nüfusa kayıtlı oldukları askerlik şubesi başkanlığına gönderilecek olup, askerlik şubesi başkanlığınca verilecek cevabi yazıda hak sahibi olduklarının belirtilmesi durumunda bu yükümlülerin ödeme işlemleri tamamlattırılarak müteakip işlemlere geçilecektir.

4.Askere sevk evrakını almış ancak sevk edildiği birliklere katılmamış olanlar, “askerliğe elverişli değildir” veya “ertesi yıla bırakma” raporu alanlar, “bakaya” durumunda olanlar ile daha önce askerlik hizmetine başlamış olanlar
e-Devlet üzerinden başvuru yapamayacaklardır.Bu durumda olan yükümlülerin, doğrudan Büyükelçiliğimize başvurmaları gerekmektedir.

Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi’ne şahsen başvuruda bulunulması;

1.Büyükelçiliğimize başvurular şahsen veya yükümlülerin adına vekaletnamesi olan yetkili vekilleri aracılığıyla yapılabilecektir.

2.Yükümlüler Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı)/Pasaportlarıyla birlikte Büyükelçiliğimize başvurabileceklerdir.

3.Yükümlüler, Büyükelçiliğimizden temin edecekleri EK-B LAHİKA-1 ‘’Yükümlüler İçin Başvuru Dilekçesi’’yle başvurularını gerçekleştireceklerdir.

4.Başvuru sırasında ödemeleri gereken bedel tutarını gösteren EK-B LAHİKA-3“Yurt Dışı Bedel Ödeme Belgesi”ni Büyükelçiliğimizden alacak ve
açılan banka hesaplarından birine bedelli askerlik ücreti olan 15.000 TL (ödeme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacaktır) karşılığı ABD Dolarının tamamını bir defada belirtilen banka hesaplarından birine yatıracaklardır. Yükümlüler ödeme işlemi gerçekleştirildikten sonra, e-Devlet üzerinden almış oldukları EK-B LAHİKA-2 “Bedelli Askerlik Ödeme Belgesi” ve ödemenin yapıldığına dair üç (3) adet dekontun aslını Büyükelçiliğimize teslim edeceklerdir.

TÜRKİYE’DE ÖDEMENİN YAPILACAĞI BANKA HESAP NUMARALARI:

T.C. Halk Bankası
IBAN (TL)TR160001200945200005000043

T.C. Ziraat Bankası
IBAN (TL) TR640001001745862569475001

T.C. Vakıflar Bankası
IBAN (TL) TR750001500158007307737062

5.Bankalarca alınan komisyon vergi, provizyon vb. kesintiler 15.000 TL karşılığı paranın dışında tutulacaktır.

6.Ödeme dekontunda, yükümlüye ait T.C. Kimlik Numarası, Adı Soyad, Telefon Numarası (Varsa vekilinin de), Ödenen tutar ve “Bedelli askerlik ödemesidir ” açıklaması bulunacaktır.

7.Dekontta yer alan bilgiler, Büyükelçiliğimizce kontrol edildikten sonra teslim alınacaktır. Eksik bilgilerin tamamlanması tamamen yükümlülerin sorumluluğundadır.

8.Ödeme işlemlerinin tamamlanmasını müteakip,dekont aslı ile yurtdışı ödeme belgesinin bir nüshası yükümlüye verilecek , bir nüshası Büyükelçilikte muhafaza edilecek, diğer nüshası ise işlem yapılmak üzere EK-B LAHİKA-1, EK-B LAHİKA -3 ile birlikte EK-B LAHİKA -4 tebligat yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubesine hızlı postayla gönderilecektir. Hızlı posta ücreti yükümlüden makbuz karşılığı tahsil edilecektir.

-BAŞVURU SONRASI;

-Yoklama,Celp ve Sevk;

Ödemesini tamamlayarak başvurusu uygun görülen yükümlülerin celp dönemleri ve temel askerlik eğitimi için sevk edilecekleri birlikleri, bedelli askerlik başvuru tarihlerinin sona ermesini müteakip (3 Kasım 2018’den sonra) Milli Savunma Bakanlığınca ayrıca duyurulacaktır. Başvuruda bulunan yükümlülerden yoklaması bulunmayanların, yoklamalarını yükümlüler için belirlenen celp döneminin başlangıcından 15 gün öncesine kadar YURTİÇİNDE yaptırmaları gerekmektedir.

-Temel Eğitim;

Yükümlüler kendilerine belirtilen yol süresi içinde (Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek celp dönemlerinde) birliklerine katılacak, 21 (yirmi bir) günlük temel askerlik eğitimini tamamlamayı müteakip birlikleri tarafından terhis edilecektir. Celp Dönemlerinde temel askerlik eğitimini eksiksiz tamamlayan yükümlülerin kesin terhis işlemi tamamlanacaktır.


Önemli Not:

T.C. Kimlik Numarası, Adı Soyad, Telefon Numarası, Ödenen tutar ve “Bedelli askerlik ödemesidir” açıklamalarının ödeme dekontuna yazıldığına dikkat ediniz.

Vatandaşlarımıza saygı ile duyurulur.Tahsin Timur Söylemez Büyükelçi
Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 16:30

Konsolosluk Şubesi 10:00-12:30
1.1.2018 1.1.2019 Yeni Yıl
5.2.2018 Meksika Anayasası'nın kabulünün yıldönümü
19.3.2018 Benito Juarez'in doğum yıldönümü
29.3.2018 30.3.2018 Paskalya
1.5.2018 İşçi Bayramı
5.5.2018 Puebla Muharebesinin yıldönümü
16.9.2018 Bağımsızlık Günü
2.11.2018 Ölüler günü
19.11.2018 Meksika Devrimi'nin başlangıcının yıldönümü
25.12.2018 Noel