Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Koşullarında Ve Bireysel Başvuru Formunda Yapılan Değişiklik

Meksiko Büyükelçiliği 18.12.2018
Değerli vatandaşlarımızın dikkatine:
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru formu ile başvuru koşullarında yapılan ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan değişikliklere ilişkin bilgiler aşağıda, Anayasa Mahkemesi’nin internet sitesinden de ulaşılabilen güncel bireysel başvuru formunun örneği ise ekte sunulmaktadır.
Anayasa'nın 148. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, 'Herkes, Anayasa'da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir'.
Anayasa'nın anılan hükmüne dayalı olarak 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü yürürlüğe girmiş ve 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru başlamıştır.
Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru usulü Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 59 ila 84. maddeleri arasında düzenlenmiştir.
Bireysel başvuru sayılarındaki artış ve bu süreçte karşılaşılan sorunlar Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nde bazı değişikliklerin yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu değişikliklerin başvuruların kalitesini artırarak başvurularda ifade edilen taleplerin gözden kaçmamasına, ilgili kişilerin bilgilerine daha hızlı ve doğru şekilde ulaşılmasına, uygulamada karşılaşılan kimi tereddütlerin giderilmesine katkı sunacağı değerlendirilmiştir.
Anılan gerekçelerle 6/11/2018 tarihli ve 30587 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük ile bireysel başvuru formunda ve başvuru şartlarında birtakım değişiklikler yapılmıştır. Anılan değişiklikler 1/1/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu değişiklikler doğrultusunda;
1. Bireysel başvuruların Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinde yayımlanan ve ekte gönderilen başvuru formu kullanılarak resmi dilde yapılması,
2. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 59. maddesindeki ilkelere uygun olarak başvuru formunun doldurulması ve anılan maddede belirtilen belgelerin onaylı suretlerinin eklenmesi,
3. Başvuru bizzat yapılmışsa başvurucunun kimliğini tespite yarar resmi belgenin onaylı örneğinin eklenmesi,
4. Başvuru formuna eklenen belgelerin, ilgili mevzuat gereği suret çıkarma yetkisine sahip kişi veya makamlarca onaylı örneklerinin olması gerekmektedir.
Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Formu.pdf

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 16:30

Konsolosluk Şubesi 10:00-12:30
1.1.2019 Yeni Yıl
4.2.2019 Meksika Anayasası'nın kabulünün yıldönümü
18.3.2019 Benito Juarez'in doğum yıldönümü
18.4.2019 19.4.2019 Paskalya
1.5.2019 İşçi Bayramı
5.5.2019 Puebla Muharebesinin yıldönümü
16.9.2019 Bağımsızlık Günü
2.11.2019 Ölüler günü
18.11.2019 Meksika Devrimi'nin başlangıcının yıldönümü
25.12.2019 Noel