Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Koşullarında Ve Bireysel Başvuru Formunda Yapılan Değişiklik

Meksika Büyükelçiliği 18.12.2018
Değerli vatandaşlarımızın dikkatine:
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru formu ile başvuru koşullarında yapılan ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan değişikliklere ilişkin bilgiler aşağıda, Anayasa Mahkemesi’nin internet sitesinden de ulaşılabilen güncel bireysel başvuru formunun örneği ise ekte sunulmaktadır.
Anayasa'nın 148. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, 'Herkes, Anayasa'da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir'.
Anayasa'nın anılan hükmüne dayalı olarak 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü yürürlüğe girmiş ve 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru başlamıştır.
Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru usulü Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 59 ila 84. maddeleri arasında düzenlenmiştir.
Bireysel başvuru sayılarındaki artış ve bu süreçte karşılaşılan sorunlar Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nde bazı değişikliklerin yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu değişikliklerin başvuruların kalitesini artırarak başvurularda ifade edilen taleplerin gözden kaçmamasına, ilgili kişilerin bilgilerine daha hızlı ve doğru şekilde ulaşılmasına, uygulamada karşılaşılan kimi tereddütlerin giderilmesine katkı sunacağı değerlendirilmiştir.
Anılan gerekçelerle 6/11/2018 tarihli ve 30587 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük ile bireysel başvuru formunda ve başvuru şartlarında birtakım değişiklikler yapılmıştır. Anılan değişiklikler 1/1/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu değişiklikler doğrultusunda;
1. Bireysel başvuruların Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinde yayımlanan ve ekte gönderilen başvuru formu kullanılarak resmi dilde yapılması,
2. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 59. maddesindeki ilkelere uygun olarak başvuru formunun doldurulması ve anılan maddede belirtilen belgelerin onaylı suretlerinin eklenmesi,
3. Başvuru bizzat yapılmışsa başvurucunun kimliğini tespite yarar resmi belgenin onaylı örneğinin eklenmesi,
4. Başvuru formuna eklenen belgelerin, ilgili mevzuat gereği suret çıkarma yetkisine sahip kişi veya makamlarca onaylı örneklerinin olması gerekmektedir.
Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Formu.pdf

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 16:30

Konsolosluk Şubesi 10:00-12:30
1.1.2020 Yeni Yıl
3.2.2020 Meksika Anayasası'nın kabulünün yıldönümü
16.3.2020 Benito Juarez'in doğum yıldönümü
9.4.2020 10.4.2020 Paskalya
1.5.2020 İşçi Bayramı
5.5.2020 Puebla Muharebesinin yıldönümü
16.9.2020 Bağımsızlık Günü
2.11.2020 Ölüler Günü
16.11.2020 Meksika Devrimi'nin başlangıcının yıldönümü
25.12.2020 Noel