İkili İlişkiler, 9.5.2018

İkili İlişkiler, 6.4.2018

Türkiye-Meksika İkili İlişkileri

Türkiye ile Meksika arasında diplomatik ilişkiler 1927 yılında imzalanan Dostluk Anlaşması’nın 1928 yılında yürürlüğe girmesiyle kurulmuştur. Meksika, ülkemizin bölgedeki stratejik ortaklarından biri olup, ayrıca önemli bir ticaret ortağıdır. İki ülke arasında mevcut ikili ilişkiler günümüzde her alanda gelişerek sürmektedir. Coğrafi uzaklık ve ülkelerimizin farklı öncelikleri nedeniyle geçmişte nispeten kısıtlı düzeyde seyreden ikili ilişkiler, ülkemizin 1998 yılında başlattığı Latin Amerika ve Karayip Bölgesi’ne açılım politikası ve son dönemlerdeki yüksek düzeyli ikili ziyaretler sonucu daha kapsamlı hale gelmiştir. Ülkemizin Meksika ile birlikte 2009-2010 yıllarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği ve uluslararası ilişkilerde giderek önem kazanan ve belirleyici rol üstlenmekte uygun zemin sağlayan G-20 üyeliklerimiz bu ülke ile mevcut işbirliğine kalıcılık, ikili ilişkilerimize de çeşitli alanlarda ivme kazandırmıştır.

Meksika Dışişleri Bakanı Fernando Solana’nın 1-4 Haziran 1992 tarihleri arasında ülkemize yaptığı ziyaret iki ülke arasındaki ilk yüksek düzeyli resmi ziyaret olmuştur. Ardından 27-29 Eylül 1998 tarihleri arasında Başbakan Sayın Mesut Yılmaz Meksika’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

10-12 Aralık 2008 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı Sayın Ali Babacan tarafından Meksika’ya yapılan ziyaret vesilesiyle DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) – COMCE (Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior y Tecnologia) İş Konseyi kurulmuştur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan iken 8-10 Aralık 2009 tarihleri arasında Meksika’ya gerçekleştirdiği ziyaret iki ülkenin ortak gündeminde yer alan konuları genişletmek ve somutlaştırmak suretiyle Türkiye-Meksika ilişkilerine ivme kazandırmıştır.

12-13 Ağustos 2010 tarihleri arasında Meksika Dışişleri Bakanı Patricia Espinosa’nın ülkemize yaptığı ziyaret sırasında, 1992 yılında imzalanmış bulunan “Eğitim ve Kültürel İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde bir “Eğitim, Bilim, Kültür, Sanat, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Programı” ve “Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Konusunda İşbirliği Mutabakat Muhtırası” imzalanmıştır. Sözkonusu belgelerden ilki iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesinde değerli bir mekanizmayı teşkil ederken, ikincisi işbirliğimize yeni bir boyut kazandırmıştır. 2010 yılında imzalanan “Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması” ve COMEXI (Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales) ile TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) arasında imzalanan işbirliği anlaşması bu alanlardaki ilişkilerimizin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.

2010 yılı Meksika’nın bağımsızlığının 200., Meksika Devrimi’nin ise 100. Yıldönümü kutlamalarına sahne olmuştur. Meksika tarafından büyük önem verilen kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Lübnan Hükümeti ve Meksika’daki Lübnan Cemaati ile birlikte, Meksiko Şehri Belediyesi’nin de işbirliğiyle, Meksika’nın bağımsızlığının 100. yılı vesilesiyle “Osmanlı Cemaati” tarafından Meksiko Şehrine hediye edilmiş olan şehir merkezindeki Osmanlı Saat Kulesi restore edilmiştir. Restorasyonun ardından Osmanlı Saat Kulesi 9 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen açılış töreniyle tekrar Meksiko Şehrine hediye edilmiştir.

19 Kasım 2010 tarihinde İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Sayın Kadir Topbaş ile Meksiko Şehri Belediyesi Başkanı Marcelo Ebrard tarafından Meksiko Şehri’nde imzalanan işbirliği protokolüyle iki şehir arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmuştur.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto'nun 16-19 Aralık 2013 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği tarihi ziyaret bu düzeydeki ilk ziyaret olmuştur. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanları tarafından ilişkilerin stratejik seviyeye çıkarılmasını öngören bir ortak bildiri imzalanmış, iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında imzalanan bir Mutabakat Muhtırası ile İki Uluslu Üst Düzey Komisyon kurulması kararlaştırılmış, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakereleri başlatılmış, Hava Ulaştırma Anlaşması (HUA), Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması (ÇVÖA), Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) dahil 13 anlaşma ve belge imzalanmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Dışişleri, Ekonomi, Kültür ve Turizm, Çevre ve Şehircilik, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlarımızla birlikte 11-12 Şubat 2015 tarihlerinde Meksika’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaret sırasında iki Cumhurbaşkanı tarafından bir Ortak Siyasi Bildirge, Dışişleri Bakanları arasında bir Kalkınma İşbirliği Bildirgesi, Kültür ve Turizm Bakanları arasında ise Turizm İşbirliği ile Arkeoloji ve Kültürel Mirasın Korunması İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır.

Sayın Bakanımız, Latin Amerika turu çerçevesinde 2-3 Şubat 2017 tarihlerinde Meksika’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaret sırasında TİKA’nın Meksiko Program Koordinasyon Ofisinin resmi açılışını yapan Sayın Bakanımız, Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray Caso ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirmiş, ayrıca Türkiye-Meksika İki Uluslu Üst Düzey Komisyon’un ilk siyasi komite toplantısına eşbaşkanlık yapmıştır.

Meksika Devlet Başkanı Peña Nieto’nun ülkemizi ziyareti sırasında kurulması kararlaştırılan İki Uluslu Üst Düzey Komisyon’un, bağımsız olarak toplanacak siyasi ilişkiler, ekonomi-ticaret, adalet ve içişleri, turizm-kültür-bilim-kalkınma konularına odaklı alt komitelerden oluşması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

İlişkilerimizin önümüzdeki dönemde, mevcut işbirliği süreçlerini pekiştirecek şekilde İki Uluslu Üst Düzey Komisyon ve alt komiteler vasıtasıyla daha da derinleştirilmesi planlanmaktadır.

Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız, G-20 Liderler Zirvesi marjında 7 Temmuz 2017 tarihinde Hamburg’da Meksika Devlet Başkanı Nieto ile bir görüşme gerçekleştirmiştir.

G-20 çerçevesindeki ilişkilerimize ek olarak Meksika’nın da önemsediği MIKTA kapsamındaki kendine özgü bölgesel işbirliğimiz bu ülkeyle ikili ilişkilerimiz bakımından önemli olup, çeşitli veçheleriyle olumlu seyreden ilişkilere dinamizm katmaktadır.

Ekonomik İlişkiler

1998 yılında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Meksika, Latin Amerika’daki ikinci büyük ticaret ortağımızdır. 2004 yılında 270,7 milyon Dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2014 yılında 1,26; 2015 yılında 1,21; 2016 yılında yaklaşık 1,27; 2017 yılında 1,21 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2050 yılında dünyanın 5. büyük ekonomisi olabileceği tahmin edilen Meksika, Ekonomi Bakanlığımız tarafından 2016-2017 döneminde “Öncelikli Ülke” olarak belirlenmiştir. Meksika’da düzenlenen 20 Fuar, 2016’da Ekonomi Bakanlığımız tarafından bireysel katılım desteği kapsamına alınmıştır.

2017 yılı Ekim ayında DEİK bünyesindeki Türkiye-Meksika İş Konseyinin Başkanı Albert Saydam Meksika’yı ziyaret etmiş ve Meksika Dış Ticaret, Yatırım ve Teknoloji İşadamları Konseyi’nin (COMCE) Türkiye’den de sorumlu Başkan Yardımcısı Jorge Lopez Morton ve Meksikalı işadamlarının katılımıyla ikili ekonomik ilişkilerin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri: AB ile Gümrük Birliğimizden doğan hak ve yükümlülüklerimiz kapsamında, AB ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunan Meksika’ya tarafımızdan da 25 Mayıs 2000 tarihinde bir STA metni sunulmuş, ilk tur görüşmeler 14-16 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılmıştır. STA kapsamında sonuncusu 20-22 Nisan 2016 tarihlerinde Ankara’da olmak üzere bugüne kadar yedi müzakere turu gerçekleştirilmiştir. 8. tur STA görüşmelerinin Meksika’da yapılması için çalışmalar devam etmektedir.

Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Birinci Dönem Toplantısı 8-12 Temmuz 2001 tarihlerinde Meksika’da gerçekleştirilmiştir. KEK Eşbaşkanımız Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci’dir. Meksika tarafının Eşbaşkanı ise, Ekonomi Bakanı Ildefonso Guajardo Villarreal’dir.

Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması 23 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2013 yılında imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın iç onay süreçleri her iki ülkede de tamamlanmıştır. Sözkonusu Anlaşma, 17 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Meksika’da 12 Türk firması faaliyet göstermektedir. Sözkonusu Türk firmalarının toplam yatırım değeri yaklaşık 55 milyon ABD Dolarıdır. Türkiye’de ise 10 Meksikalı firma faaliyetlerine devam etmektedir.

2017 yılının ikinci yarısında otomotiv ve yatırım destek alanlarında faaliyet gösteren bazı Meksikalı şirketlerin üst düzey yetkilileri ülkemizi ziyaret ederek ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmüş ve heyet üyelerine karşılıklı iş olanakları hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir.

İKİLİ TİCARETİMİZ (milyon Dolar)

Yıllar20142015 20162017

İhracatımız 312 344444441,4

İthalatımız 945 861821771,9

Toplam Ticaret Hacmi 1.257 1.205 1.265 1.213,3

Denge-633 -517-377-330,5

İhraç edilen başlıca ürünler Karayolu taşıtları için aksam, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve mücevherat.

İthal edilen başlıca ürünler Motorlu taşıtlar, kimya ürünleri, buğday.

Türkiye ve Meksika iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel bağlar ile turizmin güçlenmesi amacıyla bazı vize kolaylıkları getirmiştir. Bu çerçevede Ankara’daki Meksika Büyükelçiliğinin takdirine bağlı olarak iş adamları ve turistlere duruma göre 5 ila 10 sene süreli, çok girişli vize verilmesi uygulamasına başlanmıştır. Ayrıca vatandaşlarımızın vize başvurularının sonuçlandırılması için gereken süre 5 güne düşürülmüştür.

Öte yandan, hususi ve umuma mahsus pasaport hamili olan ve geçerli ABD vizesine sahip veya ABD, Kanada, İngiltere, İrlanda, Japonya ve Schengen Bölgesi ülkelerinden verilme çok girişli vize sahibi ya da bu ülkelerin birinde daimi oturma izni bulunan Türk vatandaşları, 1 Mayıs 2010 tarihinden bu yana Meksika’ya vizeye ihtiyaç duyulmaksızın girebilmekte, 6 aya kadar Meksika’da kalabilmektedirler.

Yukarıda isimleri belirtilen ülkelerde geçici oturma iznine sahip vatandaşlarımızın da oturma iznine sahip oldukları ülkede bulunan Meksika Konsolosluklarından vizelerini aynı gün, farklı bir ülkede olmaları halinde vizelerini beş gün içinde alabilmektedirler.

Buna karşılık ABD veya Kanada vizesini haiz Meksika vatandaşlarına hudut kapılarımızda 90 gün süreli müteaddit girişli vizenin bandrol usulüyle 20 Dolar/15 Avro karşılığında ita edilmesine 1 Eylül 2010 tarihi itibariyle başlanmıştır.

Karşılıklı e-vize uygulamasıyla birlikte 17 Nisan 2013 tarihinden itibaren, havayoluyla turizm, iş, eğitim, gazetecilik veya transit geçiş gibi nedenlerle Meksika’ya seyahat edecek Türk vatandaşları ile Türkiye’ye seyahat edecek Meksika vatandaşları, 30 gün geçerli tek giriş vizelerini Elektronik Onay Sistemi kapsamında internet üzerinden harçsız olarak alabilmektedirler.

Büyükelçiliğimize bağlı Ticaret Müşavirliği Meksiko Şehri’nde 2012 Nisan ayından itibaren faaliyet göstermektedir.Meksika’da yerleşik vatandaşlarımız çeşitli şehirlerde düzenlenen ticari fuarlara katılmaktadır.

Büyükelçiliğimize bağlı Ekonomi Müşavirliği Meksiko Şehri’nde 2018 Şubat ayından itibaren faaliyetlerine başlamıştır.

Enerji Alanında İşbirliği

Türkiye Petrolleri (TP) için Meksika enerji alanında izlenen ülkeler arasında yer almakta ve ülkedeki iş fırsatları takip edilmektedir. İki ülke arasında enerji alanında işbirliğine yönelik bir metin henüz imzalanmamıştır.

Kalkınma İşbirliği ve Yardım Konuları

TİKA Meksika Program Koordinasyon Ofisi Ağustos 2015’te faaliyete geçmiştir. TİKA Ofisi, anılan tarihten bu yana gerek Meksika’ya, gerek Orta Amerika ve Karayipler bölgesindeki ülkelere yönelik kalkınma projeleri gerçekleştirmektedir.

TİKA tarafından Meksika’da 2016 yılında 16 (305 bin ABD Doları tutarında), 2017 yılında 14 (265 bin ABD Doları tutarında) olmak üzere toplam 34 proje tamamlanmıştır. Halen 120 bin ABD Doları tutarında 3 proje devam etmektedir.

Projelerin büyük kısmı Meksika toplumundaki dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan zihinsel ve bedensel engellilere, kadınlara ve yerlilere yönelik sosyal yönü ağır basan projelerden oluşmaktadır.

Meksika’da 7 Eylül 2017 tarihinde 8,4 şiddetinde, 19 Eylül tarihinde ise 7,1 şiddetindeki iki deprem felaketinde can ve mal kaybı yaşanmıştır. 19 Eylül tarihinde olan deprem başkent Meksiko’da da yıkıma neden olmuştur.

Yaşanan iki büyük deprem felaketi nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın TBMM Başkanımız, Sayın Başbakanımız, Sayın Bakanımız, Sayın Ekonomi Bakanımız ve TİKA Başkanı tarafından mevkidaşlarına taziye mektupları gönderilmiştir. Bakanlığımızca da basın açıklaması yapılmıştır.

Deprem yaralarının sarılmasını teminen AFAD ve Türk Kızılayı her türlü desteği verebileceklerini ivedilikle açıklamış, Türk Kızılayı Heyeti 20.000.-ABD Doları tutarındaki nakdi yardımın yanısıra, Meksika Kızılhaçı'yla işbirliği içinde depremden etkilenen yerleşim birimlerinde 75.000.-ABD Doları tutarında 3.500 kolilik yardım malzemesi dağıtmıştır. Ayrıca Büyükelçiliğimiz ve TİKA Meksika Bölge Koordinasyon Ofisi deprem sonrasındaki yardım çalışmalarına imkanlar dahilinde katılmışlardır.

Parlamentolararası İlişkiler

TBMM’de Türkiye-Meksika Parlamentolararası ilk Dostluk Grubu 5 Aralık 2001 tarihinde kurulmuştur. TBMM’nin 23. döneminde ise Meksika Dostluk Grubu 26 Şubat 2008 tarihinde oluşturulmuş, başkanlığını Konya Milletvekili Hasan Angı yapmıştır. Halihazırda TBMM’de Türkiye-Meksika Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanlığını Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar yürütmektedir.

Meksika’da 5 Temmuz 2009 tarihinde yapılan Temsilciler Meclisi seçimlerinin ardından, 2010 Nisan ayında Meksika Parlamentosunda Türkiye Dostluk Grubu oluşturulmuş ve anılan Grubun Başkanlığına Jose Francisco Rabago seçilmiştir. Temmuz 2012 tarihinde Meksika’da düzenlenen genel seçimlerin ardından 10 Ekim 2013 tarihinde Temsilciler Meclisi'nde gerçekleştirilen törenle Meksika-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu yeniden oluşturulmuştur. Halihazırda Meksika tarafında Türkiye Dostluk Grubu Başkanlığını Temsilciler Meclisi milletvekili Paolla Iveth Gárate Valenzuela yürütmektedir.

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve Türkiye-Meksika Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Milletvekili Sayın Ahmet Akın 2017 yılı Eylül ayında Meksika’yı ziyaret ederek, Meksika-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Paolla Iveth Gárate Valenzuela ve grup üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Meksika Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Gabriela Cuevas Barron, 28-29 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen MIKTA Parlamento Başkanları Toplantısına; Meksika Dışişleri Bakanı Özel Temsilcisi Dr. Abraham Zamora ise 13 Aralık 2017 tarihinde ülkemizin evsahipliğinde İstanbul’da düzenlenen MIKTA XI. Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmıştır.

Ülkemiz, 14-18 Ekim 2017 tarihlerinde Rusya Federasyonu’nun St.Petersburg kentinde yapılan Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanlık seçiminde Meksika Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Gabriela Cuevas Barron’u desteklemiş, adıgeçen 287 oyla PAB Başkanlığına seçilmiştir.

Her iki Parlamentodan resmi ziyaret amacıyla karşılıklı olarak heyet teatilerine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Askeri ve Güvenlik Alanındaki İlişkiler

2017 yılında, Büyükelçiliğimiz Askeri Ataşeliği faaliyete geçmiştir

Meksika’yla Terörizm ve Örgütlü Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması 17 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır. Meksika ile güvenlik alanında işbirliğimiz giderek gelişmektedir. Son olarak 2017 yılı Temmuz ayında, iki ülke arasında daha önce imzalanan Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Uluslararası Ticaretiyle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşması, 2017 Ağustos ayındaTerörizm ve Örgütlü Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması yürürlüğe girmiştir.

Meksika ilgili kurumlarıyla TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz (EGM) tarafından yürütülen "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" çerçevesinde, Polis Akademisi ve EGM 15-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında Meksiko Şehrinde 25 Meksikalı polis memuruna “siber suçları araştırma” konusunda eğitim vermiştir.

Sivil Havacılık Alanındaki İlişkiler

Ülkemiz ile Meksika arasında 17 Aralık 2013 tarihli bir Hava Ulaştırma Anlaşması (HUA) ve 23 Haziran 2011 tarihli bir Mutabakat Zaptı (MoU) bulunmaktadır. Türkiye-Meksika Hava Ulaştırma Anlaşması’nın ülkemizdeki iç hukuk onay süreci tamamlanmıştır.

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul-Meksiko Şehri arasında hem kargo hem de yolcu seferlerine başlamaya önem ve öncelik vermekte olup, kayda değer potansiyel barındıran bu hattın açılabilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

Kültür ve Eğitim Alanındaki İlişkiler

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında 2011-2013 Yılları İçin İşbirliği Programı” 2010 yılında Ankara’da imzalanmıştır. 2011 yılında yürürlüğe giren sözkonusu Program, mutad olduğu üzere yenisi imzalanana kadar yürürlükte kalmaktadır.

TÜBİTAK ile Meksika’daki muadili kuruluş olan AMEXCID arasında kurumlararası Mutabakat Zaptı Aralık 2013’te imzalanmıştır.

TÜBİTAK ile Birleşik Meksika Devletleri Ulusal Bilim ve Teknoloji Kurumu (CONACYT) arasında Bilim ve Teknolojide İşbirliği Mutabakat Zaptı 29 Eylül 2014 tarihinde imzalanmıştır.

Devlet Başkanı Peña Nieto’nun 16-19 Aralık 2013 tarihlerinde ülkemizi ziyareti sırasında kurulması kararlaştırılan İki Uluslu Üst Düzey Komisyon’un, bağımsız olarak toplanacak siyasi, ekonomi-ticaret, adalet ve içişleri, turizm/ kültür/ bilim/ kalkınma konularındaki alt komitelerden oluşması konusunda varılan mutabakat çerçevesinde, Kültür, Eğitim, Bilim ve Kalkınma İşbirliği Komitesinin ilk toplantısı 25 Ekim 2017 tarihinde Ankara'da Bakanlığımızın evsahipliğinde düzenlenmiştir.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Meksika’da Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YETKM) kurulmasına yönelik çalışmalar Meksika Dışişleri Bakanlığı’ nın Büyükelçiliğimize gönderdiği 30 Ağustos 2017 tarihli Nota ile YETKM açılmasına ilişkin talebimize olumlu cevap vermesiyle hız kazanmış, YEE’den bir heyetimiz 2-24 Kasım 2017 tarihlerinde Meksika’da temaslarda bulunmuş ve bilahare bina kiralanmasıyla ilgili işlemler tamamlanmıştır.

Meksiko Şehri’ndeki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YETKM) 2018 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Önümüzdeki dönemlerde Meksika YETKM tarafından kültür alanında etkinlikler, eğitim alanında da başta Türkçe dil kursları olmak üzere programlar yürütülmesi öngörülmektedir.

Konsolosluk İlişkileri

1910 yılında Konsolosluk Anlaşması imzalanmıştır.

Türkiye ile Meksika arasında suçluların iadesi konuları karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, adli yardımlaşma konuları ise 1963 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi çerçevesinde yürütülmektedir.

Ülkemizin Meksiko Şehrinde Büyükelçiliği mevcut olup, muvazzaf Başkonsolosluğu bulunmamaktadır.

Meksika’nın önemli yerleşim merkezlerinden olan Veracruz, Cancun, Monterrey, Guadalajara ve Tijuana şehirlerinde ülkemizin Fahri Konsoloslukları mevcuttur. Bu şehirlerde Fahri Konsolos görevlendirilmesi süreçleri devam etmektedir.

Meksika’nın ise ülkemizde Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul’da Başkonsolosluğu bulunmakta, İzmir ve Mersin’de de Fahri Konsoloslukları faaliyet göstermektedir.

Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Meksika Vize Rejimi

Meksika’ya seyahat edecek Türk Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Türk Hususi ve Hizmet Pasaport hamilleri de vizeye tabidir. Sözkonusu vizelerin Meksika’nın Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine müracaatla alınması gerekmektedir. Diplomatik Pasaport hamilleri ise vizeden muaftır.

Öte yandan, turizm, iş, eğitim, gazetecilik veya transit geçiş gibi nedenlerle Meksika'ya seyahat edecek umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız, mutlaka havayoluyla seyahat etmek kaydıyla 30 gün geçerli tek giriş vizelerini http://inm.gob.mx/index. hp/page/Inicio_Autorizacion_Electronica/tr.html adlı internet adresinden harçsız olarak alabilmektedirler. Bu uygulamadan yalnızca umuma mahsus Türk pasaportu hamillerinin yararlanabilmesi mümkün olup, resmi pasaport (hususi-hizmet-diplomatik) hamilleri uygulama kapsamında yer almamaktadır.

Meksika Vatandaşlarının Tabi Olduğu Türk Vize Rejimi

Meksika vatandaşı diplomatik pasaport hamilleri Türkiye’ye 90 güne kadar ikamet süreli turistik veya resmi amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaftır. Meksika hizmet/resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri ise vizeye tabi olup, 90 gün ikamet süreli müteaddit giriş vizelerini yurtdışındaki temsilciliklerimizden resen alabilmektedirler. Ayrıca, 30 güne kadar ikamet süreli tek girişli e-vizelerini www.evisa.gov.tr internet adresinden harçsız olarak alabilmeleri de mümkündür.

Latin Amerika genelinde de geçerli olmakla birlikte, Meksika’da güvenlik sektöründe yer yer görülebilen zafiyetler ve örgütlü suç şebekelerinin faaliyetlerinin varlığı sebebiyle genel bir asayiş sorununun mevcudiyetinden bahsetmek mümkündür. Esasen bu konuda bazı Batılı ülkelerin kendi vatandaşları için seyahat uyarıları yayımladıkladıkları bilinmektedir.

Meksiko Şehri de dahil olmak üzere, özellikle Tijuana, Juarez, Monterrey ile Acapulco ve Cancun gibi şehirleri ve son zamanlarda Veracruz, Sinaloa, Guerrero ve Michoacan Eyaletlerindeki şehirleri ziyaret eden vatandaşlarımızın soygun için cinayet, adam kaçırma, araç hırsızlığı ve benzeri adi suçların yaygınlığı nedeniyle kişisel güvenlikleri açısından dikkatli olmaları gerekmektedir.


Tahsin Timur Söylemez Büyükelçi
Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 16:30

Konsolosluk Şubesi 10:00-12:30
1.1.2020 Yeni Yıl
3.2.2020 Meksika Anayasası'nın kabulünün yıldönümü
16.3.2020 Benito Juarez'in doğum yıldönümü
9.4.2020 10.4.2020 Paskalya
1.5.2020 İşçi Bayramı
5.5.2020 Puebla Muharebesinin yıldönümü
16.9.2020 Bağımsızlık Günü
2.11.2020 Ölüler Günü
16.11.2020 Meksika Devrimi'nin başlangıcının yıldönümü
25.12.2020 Noel