Türkiye Cumhuriyeti

Meksiko Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Ülkemizi Ziyaret Edecek Yabancilardan Talep Edilen Sağlik Sigortasi , 04.01.2017

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu "VİZE"yi; Türkiye'de en fazla doksan gün kalma hakkı tanıyan ya da transit geçişi sağlayan izin olarak tanımlamıştır. Bu kapsamda ülkemizde kısa süreli kalış amacıyla vize talep eden yabancılardan, anılan Kanunun 15. maddesinde yeralan "kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası bulunması" hükmü gereği "vize süresince geçerli sağlık sigortası" istenmektedir.

Bu itibarla, 6458 sayılı Kanunun sağlık sigortalarına ilişkin hükmü gereği ülkemize gelmek üzere vize başvurusu yapacak yabancılardan aşağıda belirtilen asgari koşulları kapsayan sağlık sigortasının talep edilmesi gerekmektedir.

 Asgari koşullar;

1- Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı (asgari teminat limiti 30.000 Euro),

2- Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli,

3- Sigortalının taburcu olduktan sonra ikamet adresine nakli,

4- Vefat eden sigortalının nakli.