2014 Yılı Yoklama İşlemlerine Ait Trt Duyurusu

Meksika Büyükelçiliği 06.01.2014

1. 1111 Sayılı Askerlik kanunu gereğince yoklama işlemine tabi tutulacak yükümlüler hakkında uygulanacak yoklama faaliyetlerine ilişkin hususlar, aynı kanun25. maddesi gereğince müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Aşağıda belirtilen durumdaki yükümlülerin yoklama yaptırmaları gerekmektedir.

A. 01 Ocak 2014 tarihinde askerlik çağına girecek olan 1995 doğumlu yükümlülerden tahsil seviyesi lise mezunu (hariç) altında olanlar,

B. 1995ve daha yaşlı doğumlulardan, tahsil seviyesi lise mezunu (dahil) ve üstü olanlardan erteleme hakkını kullanmadan silahaltına alınmak isteyenler,

C. Öğrenim gördükleri okullardan ilişiği kesilenler ile mezun olanlardan silahaltına alınmak isteyenler,

Ç. Halen ertelei durumda bulunan ve yoklaması yapılmamış yükümlülerden silahaltına alımak isteyenler,

D. Erteleme süresi sona erenlerden daha önceden yoklaması yapılmayanlar.

3. Tahsili lise mezunu (dahil)ve üstü olan yükümlülerin erteleme hakkını kullanabilmeleri için o yıl askerlik çağına giren doğumun ilk celp ve sevk döneminin son genel sevk gününe kadar, 1995 doğumlularda muhtemel 06 Şubat 2014 tarihine kadar dilekçe ve tahsil belgesi ile en yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir.

4. Yükümlüler, yoklama işlemleri için Askerlik Şubelerine müracaatlarında;

A. Nüfus Cüzdanı

B. İki adet vesikalık fotoğraf

C. Öğrenim durumunu gösterir belge kopyası,

Ç. Meslek veya sanatlarına ait belgeler

D. Sürücü belgesi kopyası

E. Önceki yıllarda geçirilmiş hastalıklara ait varsa tedavi belgelerini yanlarında getireceklerdir.

5. Yurt dışında bulunan yükümlüler, işlemlerini bulundukları yerdeki yurt dışı temsilciliklerimize başvurarak yaptırılabilir.

6. O yıl askerlik çağına giren doğumun ilk celp ve sevk döneminin son genel sevk gününe, 1995 doğum ve bunlara işleme tabi daha yaşlı doğumlularda muhtemel 06 Şubat 2014 tarihine kadar,

A. Mazeretsiz olarak yoklaması yaptırmayan,

B. Mazaretlerini belirten belgelerini askerlik şubelerinde veya yurtdışı temsilciliklerinde bulundurmayan yükümlüler,

1111 sayılı Askerlik kanunu'nun 30. maddesi gereğince yoklama kaçağı işlemine tabi tutulacakalrdır.

7. Ayrıntılı bilgi www.asal.msb.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

8. 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 25. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.

Tahsin Timur Söylemez Büyükelçi
Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 16:30

Konsolosluk Şubesi 10:00-12:30
1.1.2020 Yeni Yıl
3.2.2020 Meksika Anayasası'nın kabulünün yıldönümü
16.3.2020 Benito Juarez'in doğum yıldönümü
9.4.2020 10.4.2020 Paskalya
1.5.2020 İşçi Bayramı
5.5.2020 Puebla Muharebesinin yıldönümü
16.9.2020 Bağımsızlık Günü
2.11.2020 Ölüler Günü
16.11.2020 Meksika Devrimi'nin başlangıcının yıldönümü
25.12.2020 Noel