Türkiye-Meksika Karşılıklı Vize Uygulamaları, 4.4.2018

Türkiye-Meksika Karşılıklı Vize Uygulamaları

Türkiye ve Meksika iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel bağlar ile turizmin güçlenmesi amacıyla bazı vize kolaylıkları getirmiştir. Bu çerçevede Ankara’daki Meksika Büyükelçiliğinin takdirine bağlı olarak iş adamları ve turistlere duruma göre 5 ila 10 sene süreli, çok girişli vize verilmesi uygulamasına başlanmıştır. Ayrıca vatandaşlarımızın vize başvurularının sonuçlandırılması için gereken süre 5 güne düşürülmüştür.

Öte yandan, hususi ve umuma mahsus pasaport hamili olan ve geçerli ABD vizesine sahip veya ABD, Kanada, İngiltere, İrlanda, Japonya ve Schengen Bölgesi ülkelerinden verilme çok girişli vize sahibi ya da bu ülkelerin birinde daimi oturma izni bulunan Türk vatandaşları, 1 Mayıs 2010 tarihinden bu yana Meksika’ya vizeye ihtiyaç duyulmaksızın girebilmekte, 6 aya kadar Meksika’da kalabilmektedirler. Yukarıda isimleri belirtilen ülkelerde geçici oturma iznine sahip vatandaşlarımızın da oturma iznine sahip oldukları ülkede bulunan Meksika Konsolosluklarından vizelerini aynı gün, farklı bir ülkede olmaları halinde vizelerini beş gün içinde alabilmektedirler.

Buna karşılık ABD veya Kanada vizesini haiz Meksika vatandaşlarına hudut kapılarımızda 90 gün süreli müteaddit girişli vizenin bandrol usulüyle 20 Dolar/15 Avro karşılığında ita edilmesine 1 Eylül 2010 tarihi itibariyle başlanmıştır.

Karşılıklı e-vize uygulamasıyla birlikte 17 Nisan 2013 tarihinden itibaren, havayoluyla turizm, iş, eğitim, gazetecilik veya transit geçiş gibi nedenlerle Meksika’ya seyahat edecek Türk vatandaşları ile Türkiye’ye seyahat edecek Meksika vatandaşları, 30 gün geçerli tek giriş vizelerini Elektronik Onay Sistemi kapsamında internet üzerinden harçsız olarak alabilmektedirler.

Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Meksika Vize Rejimi

Meksika’ya seyahat edecek Türk Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Türk Hususi ve Hizmet Pasaport hamilleri de vizeye tabidir. Sözkonusu vizelerin Meksika’nın Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine müracaatla alınması gerekmektedir. Diplomatik Pasaport hamilleri ise vizeden muaftır.

Öte yandan, turizm, iş, eğitim, gazetecilik veya transit geçiş gibi nedenlerle Meksika'ya seyahat edecek umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız, mutlaka havayoluyla seyahat etmek kaydıyla 30 gün geçerli tek giriş vizelerini http://inm.gob.mx/index. php/page/Inicio_Autorizacion_Electronica/tr.html adlı internet adresinden harçsız olarak alabilmektedirler. Bu uygulamadan yalnızca umuma mahsus Türk pasaportu hamillerinin yararlanabilmesi mümkün olup, resmi pasaport (hususi-hizmet-diplomatik) hamilleri uygulama kapsamında yer almamaktadır.

Meksika Vatandaşlarının Tabi Olduğu Türk Vize Rejimi

Meksika vatandaşı diplomatik pasaport hamilleri Türkiye’ye 90 güne kadar ikamet süreli turistik veya resmi amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaftır. Meksika hizmet/resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri ise vizeye tabi olup, 90 gün ikamet süreli müteaddit giriş vizelerini yurtdışındaki temsilciliklerimizden resen alabilmektedirler. Ayrıca, 30 güne kadar ikamet süreli tek girişli e-vizelerini www.evisa.gov.tr internet adresinden harçsız olarak alabilmeleri de mümkündür.


Tahsin Timur Söylemez Büyükelçi
Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 16:30

Konsolosluk Şubesi 10:00-12:30
1.1.2020 Yeni Yıl
3.2.2020 Meksika Anayasası'nın kabulünün yıldönümü
16.3.2020 Benito Juarez'in doğum yıldönümü
9.4.2020 10.4.2020 Paskalya
1.5.2020 İşçi Bayramı
5.5.2020 Puebla Muharebesinin yıldönümü
16.9.2020 Bağımsızlık Günü
2.11.2020 Ölüler Günü
16.11.2020 Meksika Devrimi'nin başlangıcının yıldönümü
25.12.2020 Noel