Türkiye Cumhuriyeti

Meksiko Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurtdışı Seçmen Adres Beyanı , 16.10.2013

 

6304 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sözkonusu Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın gümrük kapılarında oy kullanabilmelerinin yanısıra, yurtdışı seçmen kütüklerine kaydolmaları kaydıyla, yurtdışı temsilciklerimizde açılması öngörülen sandıklarda da oy kullanmalarının önü açılmıştır.

Vatandaşlarımızın yurtdışında oy kullanabilmeleri için seçmen kütüklerine kayıt, ancak yurtdışı temsilciliklerimize yapılacak adres beyanıyla mümkün olduğundan, henüz Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine adres beyanında bulunmamış olan vatandaşlarımızın adres beyanlarını gerçekleştirmeleri, daha önce adres beyanında bulunmuş vatandaşlarımızın ise teyiden Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine başvurmaları saygıyla duyurulur.

 

T.C. MEKSİKO BÜYÜKELÇİLİĞİ

KONSOLOSLUK ŞUBESİ